KOLEJNA ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników Naszej Gminy informujemy, że w dniu 9 maja 2023 r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Wieśnicy zostanie przeprowadzona ponowna zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu big bag.

Zbiórkę po raz  kolejny realizować będzie firma „Jopek Recykling” z Fabianowa, natomiast koordynatorem jest Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Przekazanie odpadów jest płatne.

Ceny za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów podane są w ulotce informacyjnej.

Zaoferowane ceny przez firmę „Jopek Recykling” są cenami promocyjnymi dla rolników Gminy Strzegom.

     Rolników zainteresowanych przekazaniem odpadów prosimy o złożenie do dnia
21 kwietnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 16 - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Transportu oraz podpisanie w tym wydziale zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zbiórki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Ulotka informacyjna (plik PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy (plik PDF).

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informujemy, że Gmina Strzegom podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosku do Burmistrza Strzegomia o przystąpienie do powyższego programu.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. nr 16 - Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – osobiście lub pocztą.

Szczegóły realizacji przedsięwzięcia ujęto w ulotce informacyjnej.

W związku z ustalonym limitem odpadów informujemy, że w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski rolników uczestniczących w inwentaryzacji odpadów
w 2021 roku.

Załączniki:

Wniosek o przystąpienie do programu (plik Word).

Ulotka informacyjna (plik Word).

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (plik Word).

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie/rybołówstwie (plik Word).

Foto Foto Foto

Foto Foto

ROLNICY!

Co zrobić z folią rolniczą i zużytymi oponami od maszyn rolniczych i odpadami rolniczymi?

W związku z pojawiającymi się ostatnio pytaniami dotyczącymi postępowania  z odpadami  rolniczymi takimi jak folie czy opony, informujemy jak należy postępować.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Strzegomiu, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

System, który obowiązuje od 1 lipca 2013roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.).

ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ TAKIMI NIE SĄ.

Informujemy, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją ( np. Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, tel. 667 429 619, 724 569 561).

Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA I OPON Z GOSPODARSTW ROLNYCH

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych)

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

folia odpadowa, sznurek

2.

Sinoma Jakub Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

tel. 012 644 19 02

folia odpadowa

3.

FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek

Henrysin 3

05-170 Zakroczym

tel. 22 853 413

kom. 604 648 463, 606 115 119

folia odpadowa, sznurek

4.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7

26-700 Zwoleń

tel. 696 441 199, 734 160 010

folia odpadowa, sznurek

5.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

tel. 606 967 774

folia odpadowa

6.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 402 49 61

zużyte opony, folia odpadowa

7.

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62

folia odpadowa, sznurek

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweKomart Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

tel. 32 235 11 83 w. 1, 2

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

9.

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

10.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36

64-020 Czempin

tel. 692 335 828

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

11.

Jopek recykling

Dawid Jopek

Fabianów,

ul. Przemysłowa 12,

63-330 Dobrzyca

tel. 667 429 619

724569 561

 

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

12.

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem

Wojciech Mądrzycki

ul. Rogoźnicka 34

58-150 Goczałków

tel. 74 855 95 85

zużyte opony