"NAKRĘTKOWE SERCE" PRZED OŚRODKIEM SPORTU

Zdjęcie Artykułu

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu - przy współpracy z OSiR Sp. z o.o. - przed główną bramą wjazdową do Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęło serce na nakrętki! Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca ma ponad 1,5 metra wysokości i zmieści się w nim około 150 kg plastikowych nakrętek.

Codziennie każdy z nas pozbywa się plastikowych nakrętek stanowiących zamknięcie butelek, kartonów po sokach, mleku, napojach i opakowaniach po najróżniejszych płynach. Tymczasem ich zbieranie może przybrać formę jednej z popularnych akcji charytatywno-ekologicznych.

Zebrane nakrętki sprzedawane są firmom recyklingowym i przerabiane na surowiec wtórny. Często, świadomi ich przydatności, odkładamy na bok bezużyteczne dla nas nakrętki, ale kiedy nazbiera się ich całkiem sporo, nie bardzo wiemy co z nimi zrobić.

Teraz można je przynieść do pojemnika, który 14 maja br. został zamontowany przed bramą wjazdową do strzegomskiego OSiR-u.
Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

- Chcielibyśmy żeby to serce napełniło się nakrętkami, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazane zostały na rzecz osób potrzebujących - podkreśla zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski.

PRZYPOMINAMY O SEGREGACJI BIOODPADÓW

W nieruchomościach  na terenie gminy Strzegom pojawiły się już brązowe pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji. Niestety, już na początku stwierdzono nieprawidłowości, które nie pozwalają odebrać tej frakcji jako odpad biodegradowalny, dlatego apelujemy o ich właściwe zbieranie. 

Co powinno trafić do brązowego pojemnika: 

 • odpadki kuchenne,
 • obierki z jarzyn i owoców,
 • przeterminowane warzywa i owoce,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego,
 • produkty zbożowe,
 • kwiaty cięte i doniczkowe,
 • trawa i liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • skorupki jaj,
 • pieczywo.

Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, kości, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni do bioodpadów!

Zalecane  jest wyrzucanie bioodpadów luzem do brązowego pojemnika!

Odpady biodegradowalne odbierane są w tym samym dniu co odpady zmieszane oraz tworzywa sztuczne i metale z nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie czysty.strzegom.pl

Pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PODCZAS WYSTĘPOWAŃ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

Poniżej przedstawiamy państwu wytyczne dotyczące postępowania z odpadami podczas pandemii.

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne, jak należy postępować z odpadami podczas zakażenia koronawirusem.

Znajdą tam państwo informacje dotyczące zasad i zaleceń do których powinniśmy się dostosować w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, plik PDF

PRZEDSZKOLAKU! SEGREGUJ Z NAMI NA 5!

Publiczne Przedszkole w Stanowicach wzięło udział w ekologicznej akcji edukacyjnej Przedszkolaku!  Segreguj z Nami na 5! zorganizowanej przez Urząd Miejski w Strzegomiu – Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Celem akcji była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Dzieci z przedszkola zapoznały się z regulaminem segregacji śmieci, dowiedziały się czym należy ogrzewać nasze mieszkania i domy a co jest kategorycznie zabronione. Dzieci zdobyły wiedzę na temat recyklingu, dowiedziały sie również jak długo rozkładają się plastiki wyrzucone na ulice i jakie są tego skutki. Przedszkolaki przekonały się, że śmieci mogą dostać drugie życie kiedy tworzymy z nich ciekawe rzeczy.

Dzieci we współpracy z wychowawczyniami stworzyły butelkowe zwierzątka, świetnie się przy tym bawiły i przy okazji rozwijały swoją kreatywność i zdolności manualne.

Grupa starsza stworzyła także plakat pt.: „ Śmieci segregujemy ziemię ratujemy!”.

Zorganizowaną w holu wystawę tych prac odwiedzili Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pani Jolanta Dryja wraz z przedstawicielem Wydziału  Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 Za wykonaną pracę dzieci otrzymały nagrody w postaci książeczek z obrazkami edukacyjnymi do ćwiczeń i kolorowania na temat segregacji odpadów.

Dziękujemy.


INFORMACJA PSZOK

Informacja Pszok

UWAGA MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe – tzn. problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone,zbierane są na terenie naszej gminy – zgodnie z obowiązującym harmonogramem – jeden raz w miesiącu.

Odpady te należy wystawić – dzień przed ustalonym ich odbiorem, w miejscu ustawienia pojemników.

W celu usprawnienia odbioru odpadów wielkogabarytowych– zwracamy się z prośbąo informację
o ich wystawieniu. Informację prosimy zgłaszaćpod numer telefonu odbiorcy -
884 201 910 lub 884 201 912

Podczas odbioru tych odpadów nie należy wystawiać odpadów budowlanych pochodzących z remontu nieruchomości. Do zbiórki tych odpadów  należy odpłatnie wynająć specjalny kontener lub we własnym zakresie dostarczyć je do PSZOK mieszczącego się w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 75.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie wyrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych.

STRZEGOM PIERWSZYM DOLNOŚLĄSKIM MIASTEM W KOALICJI 5 FRAKCJI

Nowoczesna i efektywna gospodarka odpadami to jedna z wizytówek Strzegomia. Oddział ENERIS Surowce we Wrocławiu razem z Urzędem Miejskim w Strzegomiu zaprezentował działanie systemu RFID z udziałem śmieciarki oraz pojemników z czipami. Dodatkowo Strzegom jako pierwsze miasto w województwie oficjalnie przystąpił do Koalicji 5 frakcji, pokazując innym samorządom w regionie jak sprawnie zarządzać odpadami w gminie.

Jak działa strzegomski system gospodarki odpadami

Od niemal pół roku w gminie Strzegom obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, z podziałem na 5 frakcji.

Mogę śmiało stwierdzić, że w naszej gminie udało się wprowadzić nowoczesny i transparentny system zbiórki odpadów, dostosowany do potrzeb mieszkańców i zgodny z wymaganiami współczesnego rynku. Dzięki sprawnej współpracy z operatorem odbierającym odpady, jasnym zasadom segregacji, systemowi monitorowania odbioru odpadów i szerokiej edukacji mieszkańców, mamy szansę żyć w czystym i zadbanym otoczeniu. Teraz wszystko w rękach strzegomian, od ich codziennych zachowań zależy czy zdołamy osiągnąć unijne poziomy odzysku odpadów i unikniemy kar za nieprzestrzeganie prawa.

– powiedział Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia.

System odbioru odpadów w Strzegomiu został zaprojektowany w taki sposób, by zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki oraz wyeliminować luki w bazach danych.

Jak podkreśla Jolanta Dryja, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:

Nasz system gospodarki odpadami spełnia najwyższe standardy, jednak prawidłowa segregacja „u źródła” jest najważniejsza. Apelujemy do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, a także właścicieli i pracowników firm, aby zwracali uwagę na właściwe oddzielanie poszczególnych frakcji i nie mieszali odpadów. Plastik i metal powinien trafiać do żółtych pojemników, odpady zmieszane do czarnych, z kolei szkło należy umieszczać w zielonych dzwonach, a papier w niebieskich. Od przyszłego roku bioodpady będzie można wrzucać do pojemników brązowych. Selektywna zbiórka odpadów jest w naszym wspólnym interesie – wszyscy chcemy jak najwięcej odzyskiwać surowców, nie narażać gminy na dodatkowe koszty, a także mieć realny wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy.

Segregacja odpadów nie byłaby efektywna, gdyby nie skuteczny monitoring. Wprowadzenie w Strzegomiu tzw. systemu RFID pozwala gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. To także sposób na weryfikację złożonych przez mieszkańców deklaracji dotyczących segregacji.

System RFID zapewnia przede wszystkim uszczelnienie systemu odbioru odpadów. Monitoring umożliwiają etykiety RFID (tzw. czipy) umieszczone na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytniki i waga zainstalowana na śmieciarkach, odbierających odpady zmieszane. Podczas odbioru odpadów przez pracowników ENERIS Surowce, czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje adres nieruchomości i wagę odpadów w czarnym pojemniku. To oznacza, że do śmieciarki nie mogą być wrzucone niezważone odpady zmieszane, dlatego wszystko co jest poza pojemnikiem musi być do niego zapakowane i potem wrzucone do śmieciarki.

– podkreśla Jakub Łaba, manager z wrocławskiego oddziału ENERIS Surowce.

W ramach monitoringu RFID skanowane dane to wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data
i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zbierane dane są przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu – firmę ENERIS Surowce oraz Urząd Miejski w Strzegomiu, a oznakowanie pojemników jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO).

Strzegom – pierwszy w regionie członek Koalicji 5 frakcji

Przygotowania do wprowadzenia 5-frakcyjnego systemu gospodarki odpadami w gminie Strzegom trwały od 2018 roku. Wieloetapowe konsultacje społeczne (powołanie specjalnej grupy roboczej) i idące za nimi działania edukacyjne, takie jak np. wystawa Strażnicy Planety, organizacja ekologicznych gier miejskich w czasie Dni Strzegomia czy spotkania w sołectwach oraz planowane materiały dla szkół, mają na celu poprawę zbiórki odpadów komunalnych w gminie, a docelowo także ogólnego stanu środowiska naturalnego.

Organizacja efektywnych zasad zbiorki odpadów od mieszkańców to pierwszy krok do działania nowoczesnego systemu. Równie ważne jest wdrożenie sprawdzonych metod edukacji ekologicznej i dotarcie do szerokich grup obiorców. Dlatego Strzegom postanowił połączyć siły z innymi samorządami oraz firmami i przystąpić do Koalicji 5 frakcji. Dzięki temu jako pierwszy samorząd w województwie dolnośląskim będzie mógł korzystać z wypracowanych i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych, a jednocześnie dzielić się własnymi dobrymi praktykami. W ten sposób ma szansę zaistnieć w świadomości Polaków jako gmina nie tylko ekologiczna, ale też nowoczesna.

Cieszymy się, że Strzegom przygotowując się do przystąpienia do Koalicji 5 frakcji był niezwykle zaangażowany i aktywny w działach edukacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim udało nam się przygotować edukacyjne filmy z praktycznymi wskazówkami o segregacji odpadów, w których występują także mieszkańcy miasta. Od teraz materialy filmowe Strzegomia może oglądać cała Polska i brać przykład z dolnośląskiej gminy.

– podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektora ds. komunikacji w ENERIS.

Filmy można obejrzeć poniżej:

Informacje na temat systemu gospodarki odpadami w gminie i mieście Strzegom można znaleźć na stronie: https://eneris.pl/najczesciej-zadawane-pytania-strzegom/. Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK), adres: ul. Jerzmanowska 8 we Wrocławiu, al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu (siedziba ZUK), tel.: 884 201 912.


SPOSÓB ZBIERANIA I SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ABC RECYKLINGU

Plakat 5 frakcji Plakat Papier Plakat Szklo Plakat metale i tworzywa sztuczne Plakat bioodpady

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

Uwaga mieszkańcy  - w gminie pojawi się informacja o następującej treści:

 

Uwaga mieszkańcy

 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczną wymianę pojemników metalowych na właściwe pojemniki.

Druki na wyminę pojemników dostępne są w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Strzegomiu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – pok. nr 16.

UWAGA OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych w procesie produkcji lub w związku z prowadzonym handlem.

Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to takie odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych nieruchomościach ludzi, np. pracowników, którzy wytwarzają odpady komunalne w postaci opakowań po spożytych posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, resztek produktów spożywczych, itp.

Do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie może wrzucać odpadów, które nie stanowią odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca nie może się w ten sposób pozbywać odpadów mających związek z prowadzoną działalnością, np. kartonów i opakowań z towarów, którymi handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów produkcyjnych.

Poniżej przykład:

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWDZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    ODPADY KOMUNALNE

(te odbiera gmina)

 ODPADY POPRODUKCYJNE

(Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są podpisać odrębną umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór)

●  Powstałe przez pracownika, np.: artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po napojach, żywności.

 

● Wytworzone przez klienta.

● Opakowania po produktach np.: kartony, folie, plastik.

●  Artykuły z działalności spożywczej, np.: przeterminowane artykuły spożywcze.

●  Odpady z produkcji: będące wynikiem obróbki, przeróbki, demontażu, np.: kawałki drewna, foli, plastiku, styropianu.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać odbiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

Istnieje możliwość odbioru kartonów i papieru od przedsiębiorców pod warunkiem zaopatrzenia się w pojemnik niebieski i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego.

Kartony leżące luzem poza pojemnikiem nie będą odbierane!!!

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Nowoczesna gospodarka odpadami

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

KOMU PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

PRZEZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ ROZUMIE SIĘ:

Rodzinę , w której rodzic ( rodzice) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

 1. w  wieku do ukończenia 18 roku życia
 2. w wieku ukończenia 25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 1. szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej- do końca roku akademickiego- w którym jest planowane ukończenie nauki;
 1. bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

OD KIEDY NALEŻY SIĘ ZNIŻKA:

Zniżka przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym właściciel złoży deklarację .

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI

Wysokość zniżki to 15 % kwoty opłaty miesięcznej od każdej rodziny wielodzietnej.

ABY RODZINIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ZNIŻKA W OPŁACIE NALEŻY:

 1. złożyć nową deklarację, która będzie zawierała dane o zamieszkiwaniu na danej nieruchomości rodziny wielodzietnej wraz z wypełnionym załącznikiem, którego wzór znajduje się w uchwale nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. ( druk będzie można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim w pok. 15 i 16);
 2. jeżeli rodzina będzie właścicielem lokalu w budynku wielolokalowym- wspólnoty, spółdzielnie, załącznik do deklaracji należy złożyć do zarządcy, zarządu, administratora, spółdzielni. Na podstawie danych zawartych w załączniku wspólnota czy spóldzielnia, złożą deklarację zbiorczą do tutejszego Urzędu.

>> Oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

W RAZIE PYTAŃ PODAJEMY NR TEL: 74/ 8 560-570 ; 74/ 8 560- 571

Sprawdzą jak wygląda segregacja odpadów

W związku z wygranym przetargiem  przez  ENERIS Surowce Spółka Akcyjna,
Gmina Strzegom podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Umowa zawarta została od
1 kwietnia na 24 miesiące.

Spółka będzie prowadziła kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W związku z tym, przypominamy Wszystkim mieszkańcom i właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów oraz zaopatrzeniu się we właściwe pojemniki.

Informujemy, że jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w zakresie segregacji, zawiadomi o tym  gminę, dołączając raport oraz fotografię stwierdzającą te nieprawidłowości. Na miejscu stwierdzenia takiej sytuacji odbiorca pozostawi żółtą kartkę:

Żółta kartka


Każdy samochód odbierający odpady będzie posiadał zestaw czujników i przyrządów, takie jak GPS, kamery, waga, a dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, dane z urządzeń będą analizowane i odpowiednio zestawiane, co pozwoli na wychwycenie wielu nieprawidłowości. Będą również stanowiły podstawę do reklamacji zgłaszanej przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości.  Pracownicy firmy wywozowej będą mieli ułatwioną kontrolę bieżącą zawartości pojemników, co pozwala na skuteczne zbieranie danych. Każdy pojemnik będzie otwierany i  sprawdzany przez odbiorcę.

Odpady niewłaściwie zgromadzone nie zostaną odebrane do chwili poprawy tych nieprawidłowości. Jeżeli właściciel nieruchomości, pomimo interwencji nie dostosuje się do uwag, odpady będą musiały być odebrane jako zmieszane podczas kolejnego transportu,
a konsekwencją będzie podniesienie stawki za opłatę zgodnie z opłatami za niesegregację.

Stwierdzone nieprawidłowości w pierwszych dniach obowiązywania umowy.


REKLAMACJE ORAZ DZIERŻAWA I ZAKUP POJEMNIKÓW PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NR TEL: 884 201 912, 602 431 833, 77 466 15 14, 74 856 99 70

INFORMACJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO KIEROWANA DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
I INNYCH NIERUCHOMOŚCI

„W związku z przypadkami gromadzenia odpadów , w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemni należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonejna podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.”

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZBIÓRKA GABARYTÓW 18.03-29.03

Wiosenne porządki

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale roku 2019 nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy
o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.

W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIANY STAWKI OPŁATY LUB NR KONTA BANKOWEGO – KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ORAZ MIESZKANIEC GMINY ZOSTANIE PISEMNIE POINFORMOWANY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃCÓW

Informujemy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców naszej gminy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – przy okazji zawierania nowej umowy z odbiorcą odpadów komunalnych – zobowiązani jesteśmy rozszerzyć w gminie Strzegom zbiórkę odpadów komunalnych
o selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
z papieru i tektury. W wymagane pojemniki koloru brązowego oraz koloru niebieskiego doposaży odbiorca odpadów, który wyłoniony zostanie
w postępowaniu przetargowym. Pojemnik brązowy dostawiony zostanie
w miejscu zbierania odpadów komunalnych na terenie poszczególnych nieruchomości natomiast niebieski „dzwon” dostawiony zostanie w „gnieździe” przy „dzwonie” zielonym.

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom informujemy mieszkańców, że pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych oraz pojemniki „dzwony” do selektywnej zbiórki papieru i tektury dostawiane będą sukcesywnie, począwszy od miesiąca stycznia 2019r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bio oraz selektywnej zbiórki papieru i tektury będzie następował w momencie dostawienia pojemników.

W przypadku chęci selektywnej zbiórki bioodpadów przez właściciela nieruchomości przed dostawieniem przez ich odbiorcę brązowego pojemnika – zwracamy się z prośbą o zbieranie odpadów bio w brązowych workach.

Informujemy, że od stycznia 2019r. zmianie ulega częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w naszej gminie.

Pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji – odbierane będą minimum jeden raz
w tygodniu.

Odpady z papieru i tektury odbierane będą minimum jeden raz na dwa tygodnie.  Szkło odbierane będzie minimum jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone – odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu.

Właścicielom nieruchomości i mieszkańcom naszej gminy dostarczana została ulotka informująca o zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujących w gminie Strzegom od stycznia 2019r.

Ulotka wykonana została w formie naklejki i uważamy, że będzie pomocna podczas zbierania odpadów komunalnych.

Informujemy także, że w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr 16 –do odebrania są okolicznościowe kalendarze na rok 2019. Liczba kalendarzy jest ograniczona – dla 600 pierwszych chętnych.