INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom jest:

Konsorcjum firm:
ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Rusko 66, 58-120 Jaroszów
ENERIS Surowce S.A. – partner konsorcjum, ul. Zagdańska 232a, 25-563 Kielce