ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (WYKAZ PDF)


  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2014 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2015 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2016 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2017 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2018 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2019 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2020 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2021 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2022 - PDF