UWAGA WAŻNE!!!


ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 KWIETNIA 2023 ROKU

Nie wiesz kiedy odbierane są śmieci?

Zapoznaj się z harmonogramem.


ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Wskazówki, jak segregować odpady „u źródła” – czyli w domu

Kilak ważnych zasad, o których należy pamiętać:

 • Opróżnij – przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań.

 • Wyczyść – opłucz opakowanie, szczególnie po produktach spożywczych. Produkty spożywcze szybko się psują i będą wydzielały nieprzyjemne zapach w domu.

 • Oddziel i odkręć – odpady z papieru i makulatury pozbaw plastikowych okładek, zszywek, grzbietów, z butelek odkręć zakrętki.

 • Zgnieć – opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza opakowania z plastiku, kartony i puszki, zaoszczędzimy w ten sposób miejsce w pojemniku lub worku.

 • Nie tłucz – uważajmy, aby nie stłuc butek szklanych i słoików aby nie uszkodzić pojemnika.

ODPADY PROBLEMOWE

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach i kontenerach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Do odpadów tych należą przede wszystkim:

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Meble

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady budowlane i remontowe

 • Odpady zielone

 • Zużyte opony

 • Przeterminowane leki