INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzegom zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pozostałych niesegregowanych – zmieszane odpady komunalne:
 
Ekologiczne Centrum Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Rusku 66 , 58-150 Jaroszów