INFORMACJE NA TEMAT ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Wskazówki, jak segregować odpady „u źródła” – czyli w domu

Kilak ważnych zasad, o których należy pamiętać:

  • Opróżnij – przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań.

  • Wyczyść – opłucz opakowanie, szczególnie po produktach spożywczych. Produkty spożywcze szybko się psują i będą wydzielały nieprzyjemne zapach w domu.

  • Oddziel i odkręć – odpady z papieru i makulatury pozbaw plastikowych okładek, zszywek, grzbietów, z butelek odkręć zakrętki.

  • Zgnieć – opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza opakowania z plastiku, kartony i puszki, zaoszczędzimy w ten sposób miejsce w pojemniku lub worku.

  • Nie tłucz – uważajmy, aby nie stłuc butek szklanych i słoików aby nie uszkodzić pojemnika.

 

SEGREGACJA – GDZIE, CO WRZUCAMY


Pojemnik zielony „dzwon” – opakowania szklane


Wrzucamy :

Szklane butelki i słoiki bez zakrętek i kapsli,

Szklanki i opakowania ze szkła,

Stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych.

 

Nie wrzucamy :

Porcelany, ceramiki,

Szkła okiennego i zbrojonego,

Luster,

Żarówek i termometrów,

Lamp neonowych i halogenowych.

 

Pojemnik niebieski „dzwon” – odpady z papiery, tektury,


Wrzucamy :

Gazety, czasopisma, katalogi, książki,

Opakowania z papieru, opakowania z tektury np. pudełka po butach, wytłaczanki po jajkach.

 

Nie wrzucamy :

Kalki, papierów przebitkowych,

Zabrudzonego lub tłustego papieru i tektury,

Kartonów powleczonych folią,

Opakowań typu tetra-pack

 

Pojemnik żółty – metale, tworzywa sztuczne


Wrzucamy :

Butelki po napojach, płynach do mycia, prania

Opakowania po produktach spożywczych takich jak: jogurty, deserki, margaryna

Opakowania po kosmetykach

Kartoniki po sokach, mleku i typu tetra-pack

Puszki po napojach, piwie oraz po produktach spożywczych,

Odzież i tekstylia

Reklamówki – jednorazówki , woreczki

Zabawki (uwaga – nie zasilane prądem lub bateriami)

Ozdoby z tworzy sztucznych, plastikowe miski, wiadra, doniczki

 

Nie wrzucamy :

Butelek po olejach silnikowych

Tworzywa piankowe – styropian

Ceramiki

Skrzynki po napojach

 

Pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji


Wrzucamy :

Obierki owoców i warzyw

Resztki ugotowanych warzyw

Skorupki od jajek

Resztki produktów mlecznych

Resztki jedzenia natury roślinnej

Suche pieczywo

Fusy po kawie i herbacie

Filtr papierowy z parzenia kawy i herbaty

Łupiny orzechów

Zwiędnięte kwiaty cięte i doniczkowe

Trawę, chwasty, liście i gałęzie

Resztki po zbiorach rolniczych,

Owoce spadłe z drzew

 

Nie wrzucamy :

zepsutej żywności

resztek jedzenia w płynie np. zupy

surowego mięsa, kości i padliny

drewna

piasku

ziemi (w tym - chemicznie skażonej gleby), kamieni

środków ochrony roślin

odchodów

 

Pojemnik czarny – odpady zmieszane


Wrzucamy :

zużyte środki higieny osobistej

zatłuszczony papier/folia

odchody zwierząt domowych

szkło stołowe

skóra

guma

worki od odkurzacza

papierosy

pędzle

pisaki i długopisy

 

Nie wrzucamy :

materiałów budowlanych i rozbiórkowych

odpadów wielkogabarytowych

baterii

sprzętu elektrycznego i elektronicznego

opakowań po farbach i lakierach

opakowań po środkach ochrony roślin

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH SIĘ OPŁACA – KTO SEGREGUJE ODPADY PŁACI MNIEJ

Poprzez nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - wszystkie gminy w Polsce zostały zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Określone zostały także ograniczenia w składowaniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – które do dnia 16 lipca 2020r. powinny wynosić co najmniej 35% wagowo.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest naszą ważną wspólną sprawą.

Za nieosiągnięcie wymaganych wskazanych powyżej poziomów – będą na gminy nakładane kary pieniężne – co może mieć wpływ na wysokość stawki opłaty za odpady.

A lepiej przecież środki publiczne inwestować, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej
i przyjemniej, niż przeznaczać je na zapłatę kar.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w gminie Strzegom na przestrzeni lat 2013 – 2017 wynosił odpowiednio:

2013 - 18,5%
2014 - 31,0%
2015 - 36,0%
2016 - 41,0%
2017 - 46,0%