SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH – najczęściej zadawane pytania

Do którego kontenera wrzucać tetrapak?

Popularne „kartonowe” opakowania po mleku i sokach składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury – znów folii. Do tego, mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Tertapaki należy zatem wrzucać do kontenerów na tworzywa sztuczne (czyli tam, gdzie trafiają też plastikowe butelki).


Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki?

Do kontenerów na odpady szklane wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane (np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić – ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków
i filiżanek się nie odzyskuje, dlatego trafiają one do kontenera na śmieci zmieszane. 


Co zrobić z foliową torebką?

Najlepiej zastąpić ją wielorazową torbą na zakupy. Jeśli już musimy wyrzucić, to do kosza na plastik. 


Gdzie wyrzucać żarówki?

Żarówki starego typu, można bez problemu wyrzucać do kontenera na odpady zmieszane. Inaczej jest w wypadku świetlówek i żarówek energooszczędnych. Tych do kosza czarnegowyrzucać nie wolno. Najłatwiej się pozbyć w sklepie, podczas zakupu nowej świetlówki. Specjalne pojemniki można także znaleźć w szkołach, urzędach i niektórych biurach. W innym przypadku pozostaje zawiezienie do PSZOK-u.


Co zrobić z olejem po smażeniu?

Na pewno nie wylewać do toalety, ani zlewozmywaka. W zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza się na rurach i zapycha kanalizację. Jeśli chcemy się oleju pozbyć, to zbierzmy go z patelni papierem i wyrzućmy do kosza (kontener na odpady zmieszane).


Gdzie wyrzucić nylonowe rajstopy?

Dziurawe rajstopy można wrzucić do pojemnika na używane ubrania. Trafią one do firmy, która się zajmuje odzyskiem i zostaną przerobione na czyściwo przemysłowe albo materiał do uszczelniania.


Czy paragony i śliski papierek od kopert jest makulaturą?

Choć jest to niewątpliwie papier, to jednak zakłady, które przetwarzają makulaturę, nie recyklingują paragonów, papierów woskowanych i pokrytych tworzywem sztucznym. Takie odpadki musimy wrzucać do kontenerów na śmieci zmieszane.


Czy torby biodegradowalne wrzucać tam, gdzie zwykłe foliowe?”

Należy wrzucać je do kontenerów z odpadami biodegradowalnymi.


Gdzie można oddać dużą ilość styropianu budowlanego i opakowaniowego?

Styropian opakowaniowy należy gromadzić w pojemniku/worku przeznaczonym do odpadów zmieszanych.

W celu przekazania styropianu budowlanego należy skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych. Materiały izolacyjne nie są przyjmowane w PSZOK.


Gdzie można przekazać odpady remontowo-budowlane (m. in. gruz, stolarkę budowlana – okna, drzwi)?

Odpady remontowo – budowlane (m.in. gruz, stolarka budowlana – okna, drzwi)  nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów może skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie naszej gminy ma również możliwość bezpłatnego pozostawienia odpadów remontowo-budowlanych w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia  komunalnego np. pochodzące z działalności firm remontowo – budowlanych.  Regulamin funkcjonowania punktu dostępny jest na stronie czysty.strzegom.pl -  w zakładce PSZOK >>


Gdzie wyrzuca się opakowania styropianowe (np. ze sprzętu AGD, RTV, środków spożywczych)?

Do pojemników czarnych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.


Czym jest Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i co można w nim zostawić?

Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwany w skrócie PSZOK, jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez mieszkańców, selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne np. zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone, oleje silnikowe, środki ochrony roślin ( opakowania muszą mieć czytelne naklejki).

W Strzegomiu PSZOK mieści się przy Alei Wojska Polskiego 75. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 a w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Stare meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone – można przekazać bezpośrednio odbiorcy odpadów w trakcie ich zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem – przez wystawienie ich, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed terminem odbioru.


Gdzie można pozbyć się opon z samochodu osobowego?

Opony z samochodu osobowego można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużyte opony można także zostawić u sprzedawcy podczas zakupu nowych opon.


Co robić ze starymi częściami samochodowymi np. zderzak lub też np. stara chłodnica?

Części samochodowe pochodzące z samochodu osobowegomożna wystawić, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.


Jak się mam pozbyć dużego lustra z mieszkania – co to jest za odpad?

Duże lustro kwalifikujemy do odpadów wielkogabarytowych. Można je udostępniać do odbioru w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem lub przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strzegomiu przy Alei Wojska Polskiego 75.


Firma odbierająca odpady zabrała z posesji uszkodziła pojemnik, gdzie należy to zgłosić?

W przypadku uszkodzenia pojemnika przez pracowników firmy odbierającej odpady -  należy zgłosić bezpośrednio do firmy.


Dlaczego muszę wymienić pojemniki blaszane na pojemniki czarne plastikowe.

Pojemniki metalowe – ocynkowane nie spełniają warunków dopuszczonych przez normę PN-EN 840-1. Pojemnik powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo), powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny. Pojemnik nie może być uszkodzony. Musi posiadać stabilne dno oraz posiadać pokrywę. Pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


Czy na terenie swojej nieruchomości mogę zbierać także szkło i papier?

Zgodnie z naszymi przepisami lokalnymi – właściciel nieruchomości posiada możliwość zbierania na terenie swojej nieruchomości odpady z papieru i szkła. Musi jednak powiadomić pisemnie Urząd o utworzonych dodatkowych punktach zbierania odpadów.


Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody. Należy jednak opróżnić opakowania z jego zawartości.


Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do żółtego pojemnika/worka  na metale i  tworzywa sztuczne. Często jednak nakrętki od butelek zbierane są na cele charytatywne.


Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do zadeklarowania nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów za okres, w którym stwierdzono brak segregacji odpadów na danej nieruchomości. Wiąże się to z koniecznością poniesienia solidarnie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Mam w domu kota. Nie wiem do którego pojemnika mam wyrzucać jego odchody?

Odchody zwierząt domowych i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów czy ściółkę dla gryzoni), należy wrzucać do czarnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne.


Gdzie wrzucać płyty CD?

Wszystkie zużyte nośniki danych, takie jak stare płyty CD, kasety magnetofonowe, czy video można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Gdzie wrzucać tusze od drukarek i stare tonery?

Odpady te należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Gdzie wyrzucić opakowanie po kremie do rąk?

Jeżeli jest ono oznaczone znakiem określającym, że dany produkt nadaje się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania – należy wrzucić je do pojemnika żółtego. Opakowanie nie oznaczone odpowiednim znakiem należy wrzucić do pojemnika czarnego.


Do którego pojemnika wrzucić metalową puszkę po karmie dla zwierząt?

Puste puszki wrzucamy do żółtego pojemnika.


Gdzie wrzucać bombki choinkowe, a gdzie inne ozdoby choinkowe np. oświetlenie?

Stare bombki choinkowe należy wrzucać do pojemników czarnych na odpady zmieszane. Oświetlenie choinkowe należy oddać do PSZOK. Nie należy wrzucać ich do pojemników czarnych ani żółtych.


Gdzie należy wrzucić worek z odkurzacza?

Do pojemników na zmieszane odpady komunalne.


Czy do niebieskich pojemników można wrzucać mokre gazety?

Nie. Do pojemników niebieskich, przeznaczonych do zbiórki papieru i tektury – wrzucamy jedynie suchą makulaturę. Mokry papier należy wrzucić do pojemnika czarnego.


Gdzie wyrzucić zużyte zapalniczki?

Do zmieszanych odpadów komunalnych.